PORZUCONE OWIECZKI
PORZUCONE OWIECZKI

Na rozkaz wyższych przełożonych, z podwrocławskiego lotniska Strachowice, wyruszył na wojenny szlak nasz czcigodny kapelan, ks. kpt. Przemysław Tur. Z woli Ordynariusza Polowego,  J.E. bp. gen. bryg. Józefa Guzdka, przez sześć miesięcy będzie sprawował opiekę duszpasterską nad  żołnierzami  „Czarnej Dywizji”, z 34.  Brygady Kawalerii Pancernej, wchodzącymi w skład kolejnej zmiany Polskiego Kontynentu Wojskowego w Afganistanie. Jest to  już Jego trzecia misja poza granicami kraju. Dwie poprzednie odbył  na Bałkanach. Wierząc, że i tym razem nad Nim i wszystkimi polskimi żołnierzami czuwać będzie Opatrzność Boża, my- czasowo „porzucone owieczki” z JPR, czekać będziemy chwili Jego szczęśliwego powrotu.