POLIGON SAMORZĄDOWCÓW

Przez dwa dni na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” gościli pracownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego urzędów gmin powiatu milickiego. Samorządowcy zapoznali się z tokiem służby pododdziału operacyjno-technicznego JPR oraz ze sprzętem, stanowiącym wyposażenie Jednostki. Na obiektach WKS „Baryt” wykonali też, wspólnie z pracownikami ochrony wrocławskiej spółki „Silezian”, cykl strzelań szkoleniowych z różnych rodzajów broni wojskowej. Poznali również smak żołnierskiej grochówki i poligonowego biwakowania. Za urzędnicze biurka powrócili zapewne pełni nowych nie tylko proobronnych doświadczeń.