PLAN BEZ NARCIARSKIEGO

Komendant Jednostki zatwierdził plan przedsięwzięć szkoleniowych i organizacyjnych na 2015 r. Obejmuje on szeroki wachlarz działań JPR na rzecz ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego oraz szkoleniowe zadania zlecone przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Podobnie jak w latach ubiegłych do głównych przedsięwzięć szkoleniowych dla kadry i ratowników Jednostki tradycyjnie należeć będą obozy specjalnościowe tj. wysokościowy, spadochronowy i płetwonurkowy. Natomiast w planie zabrakło jednak obozu narciarskiego, ale jak utrzymuje komendant to naturalna konsekwencja ocieplenia klimatu. A może lepiej o to zapytać księgowego ?