ORP NA WYSOKOŚCI

Na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” zostało przeprowadzone podstawowe szkolenie z zakresu ratowniczych technik wysokościowych. W zajęciach uczestniczyła grupa ratowników z Oddziału Ratownictwa Powodziowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczowie. Przedsięwzięcie to zainaugurowało cykl szkoleń specjalistycznych dla ORP, które realizowane będą na podstawie stosownego porozumienia  Oddziału  Rat. Pow. z  tut. JPR.