OPŁATEK U KOMANDOSÓW

Na zaproszenie dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów, płk dypl. Wiesława Kukuły, komendant Jednostki, jako były podoficer 62. Kompanii Specjalnej „Commando”, uczestniczył w tradycyjnym Spotkaniu Opłatkowym lublinieckich żołnierzy Wojsk Specjalnych. Wśród zaproszonych, już niestety nielicznych, kombatantów Batalionu AK „Parasol” oraz zgromadzonych byłych i obecnych „Specjalsów”, słychać było najczęściej życzenia dobrego zdrowia i żołnierskiego szczęścia. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych na misjach 16 komandosów tej Jednostki. Była też telekonferencja z przebywającymi obecnie w Afganistanie naszymi „zielonymi beretami”. Spotkanie poprzedził, szczególnie wzruszający występ jasełkowy dzieci żołnierzy JWK oraz w profesjonalnym wykonaniu koncert nie tylko polskich kolęd.