OGIEŃ Z ZIMNEJ WODY

Przez wiele godzin ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie prowadzili trening ogniowy z kbkAKMS pod okiem instruktorów Wojskowego Klubu Strzeleckiego „Baryt”. Strażacy OSP w Bazie Lotniczej przebywali na zaproszenie z-cy komendanta JPR, plut. Tadeusza Stasiewicza. Program wizyty obejmował również prezentację sprzętu Jednostki oraz poligonowe grilowanie.