NOWY DOWÓDCA AGATU

Na zaproszenie płk. dypl. Sławomira Drumowicza komendant JPR uczestniczył w uroczystości zmiany dowódcy  Jednostki Wojskowej AGAT. W obecności licznie zgromadzonych gości i generalicji Wojsk Specjalnych, w tym Inspektora WS gen. dyw. Piotra Patalonga i b. dowódcy JW GROM, gen dyw. rez. Romana Polko, na uroczystej zbiórce gliwickich komandosów, dotychczasowy  dowódca, płk Sławomir Berdychowski pożegnał się z żołnierzami i sztandarem tej elitarnej Jednostki. Jego obowiązki, zgodnie z decyzją szefa resortu obrony, przejął płk Drumowicz. Nowy dowódca w bogatym żołnierskim życiorysie ma również wieloletnią służbę w 62. Kompanii Specjalnej „Commando”. Życzyny „Wodzowi” sukcesów i Żołnierskiego Szczęścia.