NIEPRZECIĘTNY PODOFICER
NIEPRZECIĘTNY PODOFICER

Ostatnio dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej, płk dypl. dr Dariusz Parylak na uroczystym podsumowaniu jesiennych ćwiczeń wyróżnił żołnierzy osiągających najwyższe oceny z realizacji zadań wyszkoleniowych oraz  dyscypliny wojskowej. W gronie wyróżnionych znalazł się również sierżant Marek Zemła. W specjalnym piśmie pochwalnym Dowódcy Brygady skierowanym na ręce tegoż Podoficera czytamy między innymi „…wyrażam szczególnie uznanie za osiągnięcia w służbie wojskowej i życzę Panu dobrego zdrowia, satysfakcji z osobistych dokonań, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także w realizacji życiowych planów i zamierzeń”. Rozkazem dowódcy świętoszowskich Czarnych Diabłów Pan sierżant został również wyróżniony czymś ogromnie zaszczytnym dla każdego żołnierza – tj. zdjęciem na tle sztandaru Jednostki. Postawa Sierżanta Zemły i jego wyniki w szkoleniu nikogo chyba już tu w Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej nie zadziwią. Od ponad piętnastu lat wzorowo pełni obowiązki szefa technicznego JPR, jest cenionym instruktorem Przysposobienia Wojskowego, ratownikiem, skoczkiem spadochronowym i płetwonurkiem zaangażowanym również w szkolenie wojskowe młodzieży ze szkół licealnych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.