NIE TYLKO NA NIEBIE

W Bazie Lotniczej „Baryt” zakończyło się wielodniowe szkolenie kadetów Lotniczego Przysposobienia Wojskowego. Uczestniczyli w nim, zakwaterowani w warunkach poligonowych, uczniowe pierwszej i drugiej klasy wojskowej o profilu lotniczym Zespołu Szkół w Lubomierzu. Dowodzona przez majora Feliksa Bielawskiego młodzież, pod okiem instruktorów JPR, uczestniczyła w lotach szkolnych, wykonując zadania w zakresie nawigacji samolotowej, rozpoznania i poszukiwań lotniczych. Natomiast zajęcia typowo wojskowe obejmowały między innymi wykonywanie strzelań z broni krótkiej i AKMS, taktykę oraz szkolenie saperskie i chemiczne, łącznie z zaliczeniem komory gazowej. Na zakończenie kursu jego uczestnicy, po spełnieniu wymogów regulaminowych, otrzymali z rąk komedanta Jednostki odznaki – srebrne skrzydełka obserwatorów samolotowych, a w trzech przypadkach prestiżowe – złote nawigatorów lotniczych PW.