NABYWAJĄ DOŚWIADCZENIA

Młodzi ratownicy z Sekcji Ratownictwa Medycznego rozpoczęli staże ratownicze na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Złotoryi. Kolejno są włączeni  do składu załogi stacjonującego tam ambulansu medycznego JPR. Odbycie cyklu  zajęć doskonalących  w połączeniu z tokiem służb w systemie całodobowym jest jednym z warunków uzyskania kolejnych stopni służbowych JPR.