NA POTRZEBY OBRONNOŚCI KRAJU

W niedzielne popołudnie, 9 maja br. zakończył się kolejny,  3-dniowy turnus szkolenia podstawowego w zakresie obserwacji i nawigacji samolotowej. Uczestniczyła w nim Grupa Spadochronowa „Dragon” z Dąbrowy Górniczej oraz kadeci Przysposobienia Wojskowego. Cykl tego typu przedsięwzięć  ( w tzw. okresie  lotnym ), realizowany jest w Bazie Lotniczej „Baryt”, w ramach zadań zleconych Jednostce przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Mimo złych prognoz, warunki atmosferyczne w tych dniach sprzyjały wykonywaniu, określonych programem operacji lotniczych. W sobotę, na  pewien czas przerwano zajęcia szkoleniowe, z uwagi na zadysponowanie Jednostki do działań poszukiwawczych. Zaległości nadrobiono następnego dnia, rozpoczynając loty o bardzo wczesnym poranku.