NA JUBILEUSZ 100-LECIA – DALI OGNIA
NA JUBILEUSZ 100-LECIA – DALI OGNIA

Polową Mszą świętą w intencji Ojczyny, rozpoczęła się jedenasta, specjalna edycja Święta Krainy Barytowych Wzgórz w roku jubileuszowym 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej. Eucharystii przewodniczył reprezentujący Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, ks. kpt. Marcin Janocha, w koncelebrze uczestniczył miejscowy proboszcz ks. Piotr Różycki oraz trzech księży kapelanów. Homilię wygłosił ks. kpt. SG Jarosław Nowak. Na zakończenie ks. sekretarz biskupa polowego przekazał wszystkim mieszkańcom Barytowych Wzgórz słowa błogosławieństwa i gorące pozdrowienia od J.E. biskupa gen. bryg. Józefa Guzdka. Mimo iż tegoroczne świętowanie nie mogło odbyć się w tradycyjnym miejscu jakim jest plac 800-lecia, to i tak zgromadziło rekordową liczbę jego uczestników. W gronie przybyłych mieszkańców oraz zaproszonych można było zauważyć wiele szczególnie zacnych osób, między innymi: wdowę po śp. por. Stefanie, Panią Zofię Karabczyńską, gen. Ryszarda Dąbrowę i płk dr doc. Jerzego Peszko oraz mjr dr hab. inż. Barbarę Kaczmarczyk z Akademii Obrony Narodowej i bryg. ZS Władysława Jandeczko z Komendy Główniej „Strzelca”.   Należy także podkreślić liczny udział weteranów „Commando”, oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Przybyło też szefostwo i przedstawiciele samorządów terytorialnych, w tym powiatów jaworskiego, złotoryjskiego i wałbrzyskiego oraz wielu urzędów, instytucji i stowarzyszeń. Za wielką nieobecną zebrani uznali, tak zasłużoną w podziemnej działalności na rzecz niepodległego bytu państwowego, posłankę Panią Elżbietę Witek.  Akt ustanowienia w Stanisławowie Obelisku 100-lecia Niepodległej odczytała, reprezentująca Radę Sołecką Pani Joanna Kostyra. Następnie, miejscowy proboszcz w asyście kapelanów wojskowych dokonał poświęcenia Tablicy Pamiątkowej, która jak oświadczyli organizatorzy tego doniosłego wydarzenia, w sprzyjających warunkach znajdzie miejsce na ścianie stojącego nieopodal obelisku. Niezwykle wzruszającym momentem uroczystości było złożenie urn z ziemią z  pół bitewnych i miejsc zroszonych krwią Polskiego Żołnierza. (Bitwa Warszawska 1920, Bitwa pod Wizną 1939, Bitwa pod Monte Cassino 1944, miejsce bohaterskiej  śmierci sierż. Józefa Franczaka, ps. Lalek). Tej ceremonii, przy dźwiękach werbli, u stóp eksponowanej Tablicy dokonali w historycznym umundurowaniu kadeci Przysposobienia Wojskowego JPR oraz były żołnierz 62. Kompanii  Specjalnej „Commando” kpr. Leszka Rękala Odczytany przez ppor. Konrada Pałkę, Apel Pamięci, zakończyła wojskowa pieśń „Śpij Kolego w ciemnym grobie…”. W drugiej części uroczystości przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu, mjr Kazimierz Poturalski odczytał decyzję Ministra Obrony Narodowej o awansowaniu mjr Feliksa Bielawskiego na stopień podpułkownika. Dokonał również wręczenia temu niezwykle zasłużonemu dla wojskowej i lotniczej edukacji młodzieży oficerowi Aktu Mianowania. Trzech ratowników z pododdziału operacyjno-technicznego JPR rozkazem personalnym komendanta Korpusu Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej zostało uhonorowanych Srebrnymi Krzyżami Zasługi Korpusu. Tego zaszczytu dostąpili:  ppor. mgr Konrad Pałka, st. asp. rat. mgr inż. Andrzej Majewski i asp. Marek Zemła. Tym samym rozkazem zostały nadane odznaki Skoczków Spadochronowych Formacji Ratowniczych RP: st. asp. Mieczysławowi Koblańskiemu, oraz mł. asp. rat. inż. Tomaszowi Ślizakowi i mł. asp. rat. Tadeuszowi Zuberowi. Należy też odnotować, że Przewodniczący miejscowej Rady Sołeckiej, Pan Adam Nowakowski decyzją kapituły Stowarzyszenia „Barytowe Wzgórza” został tegorocznym laureatem „Kryształu Barytu” oraz posiadaczem honorowego tytułu Człowieka Roku 2018. Na trzecią część programu obchodów tego historycznego jubileuszu składały się występy artystyczne, wystawy uzbrojenia oraz cieszące się wielkim zainteresowaniem pokazy „walki czołgów”, gdzie w roli głównej wystąpiła haubica „Goździk” a rolę jego ofiary grał kołowy transporter opancerzony. Piloci BL „Baryt” zaprezentowali swoje, powietrzne umiejętności a rezerwiści 62. Kompani Specjalnej „Commando” dali szczególnie dynamiczny pokaz walki wręcz . Przez cały czas na polu namiotowym działała poczta oraz kuchnia polowa serwująca wszystkim przybyłym tradycyjną grochówkę i pieczonego prosiaka.  Zabawę taneczną przerwał tylko na pewien czas, imponujący, jak przystało na 100-lecie, pokaz ogni sztucznych. Integracyjne spotkania trwały do późnej nocy. W tym dniu ukazał się tradycyjnie, tym razem już siódmy, bogato ilustrowany numer  jednodniówki „Echo Barytowych Wzgórz”.

GALERIA: