MINĘŁO PÓŁWIECZE
MINĘŁO PÓŁWIECZE

Tegoroczne 2-dniowe, jubileuszowe uroczystości 50-lecia sformowana 62. Kompanii Specjalnej „Commando” miały szczególnie doniosły charakter. Przed bolesławieckim pomnikiem „Commando” na terenie 23. Śląskiego Pułku Artylerii zgromadzili się weterani służby wojskowej z tej Spec-Jednostki w latach 1967 – 1994. Odbył się tam Apel Pamięci poprzedzony wojskową ceremonią przekazania Grupie Rekonstrukcji Historycznych „Commando” repliki sztandaru 1. Kompanii Komandosów z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ufundowanej przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej. Po poświęceniu sztandaru przez kapelana JPR, ks. por. Przemysława Tura, wręczenia dokonał ppłk Andrzej Żdan. Uroczysta zbiórka stała się również okazją do podsumowania ponad 20-letniej działalności stowarzyszenia byłych „Specjalsów”. Gros wyróżnień, nagród i podziękowań  powędrowało do osób i instytucji od lat wspierających społeczne inicjatywy weteranów na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku jednostek specjalnych Wojska Polskiego, a w szczególności szkolenia proobronnego i wychowania patriotycznego młodzieży. Ważnym punktem uroczystości było wyróżnienie siedmiu zasłużonych oficerów i podoficerów kompanii ustanowionymi specjalnie na tę okazje odznakami ”Zasłużony dla Commando”. W tym gronie znalazł się również komendant JPR, który z rąk swojego byłego dowódcy otrzymał odznakę o nr 004. Wszyscy byli weterani, tej kiedyś niejawnej Jednostki, uhonorowani zostali odznakami pamiątkowymi 50-lecia JW 2457. Niezwykle ujmującym momentem było nadanie imienia oraz proporca obrzędowego 62. Kompanii Specjalnej „Commando” kierowanej przez b. absolwenta KDS „Trawers” kpt. Sławomira Durkę, 15. Leszczyńskiej Drużynie Harcerskiej. Część oficjalną z udziałem zacnych gości, w tym grona generałów, patriotycznej młodzieży oraz licznie zgromadzonej publiczności, zakończyła defilada dziarsko jeszcze maszerujących komandosów. W godzinach popołudniowych odbywały się liczne pokazy, wystawy i okolicznościowe występy. Tradycyjne Spotkanie Żołnierskich Pokoleń trwało do późnych godzin nocnych. W dniu następnym miał miejsce Zjazd Stowarzyszenia oraz spotkania pamięci przy mogiłach zmarłych żołnierzy 62. KS. Współorganizatorem dorocznych uroczystości rocznicowych od lat jest kadra Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, w której  tradycje „Commando” są ciągle żywe.