LOTNICZE LEKCJE Z METEO
LOTNICZE LEKCJE Z METEO

Mimo niezbyt sprzyjających warunków meteorologicznych, na leszczyńskim lotnisku trwa intensywne szkolenie lotnicze dwóch grup Lotniczego Przysposobienia Wojskowego I st. Prowadzone jest ono w ramach realizacji zadań publicznych na rzecz obronności państwa Ministerstwa Obrony Narodowej pn. Lotnicze Lato- 2017. Pierwszy etap lotniczej edukacji młodzi kadeci mają za sobą. Obejmował on przeprowadzone na terenie Bazy Lotniczej „Baryt”, przygotowanie teoretyczne, naziemne i techniczne. Drugi, aktualnie prowadzony, poświęcony jest szkoleniu praktycznemu w powietrzu w zakresie podstaw pilotażu szybowcowego. Ponadto kadeci, którzy zaliczyli tzw. przygotowanie selekcyjne, dodatkowo, oprócz wykonywania lotów, uczestniczą w szkoleniu spadochronowo-desantowym, wykonując normę skoków warunkującą uzyskanie tytułu skoczka spadochronowego formacji ratowniczych. Gros z nich to uczniowie prowadzonej przez mjr Feliksa Bielawskiego klasy wojskowej o profilu lotniczym z Zespołu Szkół w Lubomierzu.