KURS NA EURO-2012

W ramach przygotowań do działań zabezpieczających ciągi komunikacyjne w okresie Euro-2012, Sekcja Poszukiwań Lotniczych przeprowadziła aplikacyjny trening załóg samolotowych. Ćwiczenia obejmowały wykonywanie lotów patrolowo-rozpoznawczych w południowo-zachodnich rejonach Dolnego Śląska.