JEST PAN INŻYNIER

Jeden z najmłodszych pilotów Sekcji Poszukiwań Lotniczych JPR, rat. spec. Jacek Szczerba, studiując na kierunku pilotaż samolotowy, obronił prace dyplomową w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i uzyskał tytuł inżyniera lotnictwa. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ziemi i w powietrzu. Podobno młody inżynier zapewnił komendanta Jednostki, że zawsze będzie pamiętał o tym, że ziemia przyciąga wszystkich jednakowo i to bez względu na stopnień i zajmowane stanowisko.