INAUGURACJA LOTNICZEGO LATA -2017

Kadeci Przysposobienia Wojskowego – uczniowie klasy o profilu lotniczym z Zespołu Szkół  w Lubomierzu wzięli udział w trzydniowych zajęciach szkoleniowych z zakresu techniki lotniczej i nawigacji samolotowej i tym samym zainaugurowali w tutejszej Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej realizację tegorocznych zadań na rzecz obronności państwa.  Za sprawą Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczął się w Bazie Lotniczej „Baryt” kolejny sezon szkolenia żołnierzy rezerwy oraz kadetów Przysposobienia Wojskowego pn. Lotnicze Lato – 2017. To, w dużej części skierowany  do młodzieży szkolnej,  cykl edukacji proobronnej obejmujący prócz nawigacji samolotowej i podstaw pilotażu szybowcowego, między innymi wykonywanie skoków spadochronowych oraz wszechstronne wyszkolenie strzeleckie i taktykę działań specjalnych. Tradycyjne, największym zainteresowaniem  wśród  uczestników cieszyły się zajęcia typowo lotnicze. Jednak ostatnio z porównywalną  ciekawością kadeci brali też udział w szkoleniach z technik przetrwania, wg programu obejmującego działania załóg lotniczych na wypadek przymusowego lub awaryjnego lądowania na terenach zajętych przez nieprzyjaciela. W tych dniach zajęcia techniczne i poligonowe, pod nadzorem mjr. Feliksa Bielawskiego, prowadzili instruktorzy JPR: Jacek Szczerba, Jakub Gruba i Marcin Lipiński oraz Sabian Węgliński.