FRANCISZEK DRUGI

Według informacji pozyskanych w trybie operacyjnym, nasz dzielny podoficer sierż. rez. dr pil. Tomasz Nowak, zapewne odpowiadając na apel władz rządowych oraz kierując się poczuciem obywatelskiej powinności, poczynił skuteczne starania w tzw. temacie demograficznym. Za sprawą wczorajszego przyjścia na świat przystojnego Franciszka-Ksawerego po raz drugi został ojcem. Szczęśliwym rodzicom i pierworodnemu Stasiowi – gratulujemy, a malutkiemu Franiowi życzymy dużo zdrowia i samych radosnych dni.