DRAGONI NA BARYCIE

Grupa Spadochronowa „Dragon” z Dąbrowy Górniczej uczestniczyła w 2-dniowym szkoleniu doskonalącym, które zostało prowadzone na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” oraz w rejonie Pogórza Kaczawskiego. Spadochroniarze ćwiczyli między innymi techniki wysokościowe, elementy „zielonej” taktyki działań specjalnych oraz wykonywali strzelania  programowe z kbk AKMS.