DLA LUDZI Z CHARAKTEREM
DLA LUDZI Z CHARAKTEREM

Wobec przejawów wzmożonego zainteresowania służbą w tutejszej formacji ratowniczo-obronnej,  Komenda Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi informuje, że aktualnie prowadzi nabór kandydatów do ochotniczej służby w sekcjach JPR: ratownictwa medycznego, poszukiwań lotniczych oraz ratownictwa specjalnego. Na wstępne szkolenie, prowadzone w systemie weekendowym mogą być zakwalifikowani kandydaci (obu płci) w wieku już (warunkowo) od 16 roku życia, posiadający dobry stan zdrowia i określone predyspozycje psychofizycznie do działań  również w warunkach ekstremalnych. Ponadto kandydat musi  zadeklarować gotowość do udziału w szkoleniu spadochronowo-desantowym, które w JPR jest obligatoryjne. Ta oferta skierowana jest również do przedstawicieli młodego pokolenia, planujących w przyszłości związać się zawodowo z formacjami ratowniczymi lub z służbą wojskową w jednostkach specjalnych. Spotkanie osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu i służbie w tutejszej formacji ratowniczo-obronnej odbędzie się w Bazie Lotniczej JPR Baryt w Stanisławowie k/Złotoryi w dniu 6 listopada br. o godz. 11.oo. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 501-432-776 lub e-mail: jpr-baryt@zlotoryja.pl