BIAŁO-CZERWONO U STÓP OSTRZYCY
BIAŁO-CZERWONO U STÓP OSTRZYCY

Na zaproszenie komendanta Grupy Ratownictwa Powodziowego, mł. spec. rat. Bartłomieja Andrzejewskiego, kadra wyszkoleniowa tutejszej Jednostki uczestniczyła we wspólnym świętowaniu Dnia Naszej „Biało-Czerwonej” oraz obchodach tradycyjnego święta „Rycerstwa Świętego Floriana”. Bogaty program  miał  szczególnie uroczysty charakter. Po Mszy świętej w intencji Ojczyzny, odprawionej kościele p.w. Trójcy Świętej, uroczystości kontynuowane były, na strażackim placu, niemal u podnóża Ostrzycy, zwanej śląską Fudżijamą. Tam po podniesieniu flagi państwowej, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, komendant GRP w imieniu lokalnej społeczności powitał gościa honorowego – posłankę na Sejm RP, panią minister Elżbietę Witek oraz liczne grono  przyjaciół i sympatyków tej formacji. Patriotyczny charakter strażackiego apelu podkreślały między innymi dekoracje zasłużonych instruktorów i ratowników odznaczeniami wojskowymi i korporacyjnymi. I tak zgodnie z Rozkazem Biskupa Polowego Wojska Polskiego, bp gen. bryg. Józefa Guzdka, Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, odznaczeni zostali podoficerowie rezerwy lek. med. Janusz Chudybast. sierż. Jan Cz. Kusek. Natomiast na mocy Rozkazu Personalnego Komendanta KFR RP, srebrnym Krzyżem Zasługi Korpusu Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowany został ks. kpt. Przemysław Tur, a Krzyżami brązowymi: technicy ratownictwa Tomasz NowaczewskiKrzysztof Stępień oraz mł. rat. mgr inż. Agnieszka Konopka-Andrzejewska. W tym dniu  awansowano na wyższe stopnie służbowe w grupie osobowej podoficerów pięć osób, a w grupie szeregowych stopień starszego ratownika otrzymało jedenaście pań. Pierwszym sierżantem ratownictwa w miejscowej GRP został Pan Jarosław Skowroński.  On też z rąk specjalisty ratownictwa medycznego, mjr Stanisława Napierały odebrał statuetkę i dyplom honorowy Podoficera Roku 2017.  Niezwykle wzruszającym momentem było obdarowanie kolejnej grupy mieszkańców Proboszczowa poświęconymi flagami narodowymi. Każda z rodzin otrzymała też specjalny Certyfikat potwierdzający to ważne dla każdego Polaka wydarzenie.  Podobnie dostojna ceremonia towarzyszyła poświęceniu przez ks. kapelana, nowowprowadzonego do służby ratowniczej sprzętu tj. lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz łodzi motorowej. Rodzicami chrzestnymi tej ostatniej zostali: pani Elżbieta Witek i pan Apolinary Lipski.  Po koncercie orkiestry dętej zebranym podano pieczone prosię i żołnierską grochówkę. Spotkanie gości z mieszkańcami i ratownikami, podobnie jak zabawa taneczna, trwały do późnych godzin nocnych. Było świątecznie i radośnie.

GALERIA: