BELFROWIE DALI OGNIA

Sobota, w Bazie Lotniczej „Baryt” upłynęła pod znakiem wizyty grona pedagogicznego z Zespołu Szkół w Lubomierzu. Ponad 20-osobowa grupa nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjnych zapoznała się z tokiem służby w tutejszej Jednostce, gdzie od dwóch lat prowadzone są również szkolenia ratownicze, wojskowe i lotnicze uczniów klas mundurowych z tej szkoły. Goście uczestniczyli też w zawodach zorganizowanych przez Wojskowy Klub Strzelecki „Baryt”. Najcelniejszym ogniem z 7,62 mm AMKS i 9 mm P-83 popisał się kierownik internatu, pan Edward Korecki, zdobywając tym samym Puchar Prezesa WKS. W tym dniu pogoda wyraźnie sprzyjała integracyjnemu charakterowi tej wizyty.