Wojskowy Klub Strzelecki BARYT

Rozkazem Organizacyjnym Nr 17 z dnia 10 października 2010 r. Komendant Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi, na wniosek kadry JPR, powołał do życia na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” w Stanisławowie, stowarzyszenie kultury fizycznej pn. WOJSKOWY KLUB STRZELECKI „BARYT”. Niebawem po jego formalnej rejestracji, w trakcie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, przyjął  imię ppor. Stefana Karabczyńskiego – żołnierza 1. Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Z racji głównych celów przyświadczających działalność WKS oraz z faktu funkcjonowania w środowisku wojskowym, jego Statut został uzgodniony z MINISTREM OBRONY NARODOWEJ  (Decyzja Podsekretarza Stanu w MON, nr 4934/PS). Skupia oficerów, podoficerów i szeregowych Wojska Polskiego, będących w służbie czynnej, w rezerwie lub w stanie spoczynku. Pewną grupę jego członków stanowią również funkcjonariusze formacji uzbrojonych, podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz osoby cywilne, szczególnie zaangażowane w społeczną działalność na rzecz  bezpieczeństwa i obronności państwa. Z uwagi na specyfikę  JPR, w większości są to spadochroniarze, ludzie związani z lotnictwem, ratownictwem i działaniami specjalnymi. Klub funkcjonuje w oparciu o obiekty bazy lotniczej i dysponuje dwoma otwartymi strzelnicami (karabinową  z osią – 100 m, pistoletową – 25 m) zlokalizowanymi w rejonie przykoszarowym BL „Baryt”. W trakcie realizacji zadań statutowych ściśle współdziała również z Muzeum Uzbrojenia, Wojskowym Stowarzyszeniem Kolekcjonerów Broni, Stowarzyszeniem Spadochroniarzy RP „Trawers” oraz Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”.

Wojskowy Klub Strzelecki „Baryt” jest podmiotem prawnym, realizującym swoje cele statutowe, między innymi,  poprzez:

1) organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych, promocyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych w zakresie strzelectwa i sportów obronnych,

2)  tworzenia zaplecza sprzętowo-technicznego do realizacji przedsięwzięć strzeleckich i proobronnych, tj. treningów                     i współzawodnictwa sportowego,

3)  integrowanie środowisk strzeleckich i promowanie zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bronią palną,

4)  wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie organizacji strzelań doskonalących dla żołnierzy rezerwy oraz szkoleń strzeleckich młodzieży z proobronnych organizacji  pozarządowych i uczniów z klas o  profilu wojskowym,

  5) realizowanie projektów na rzecz umacniania obronności państwa w ramach zadań publicznych Ministerstwa Obrony Narodowej, zlecanych w formie ich wsparcia lub powierzenia,

6) organizowanie przedsięwzięć popularno-naukowych i wystawienniczych w zakresie kolekcjonerstwa i muzealnictwa broni strzeleckiej oraz wspieranie w tym zakresie Muzeum Uzbrojenia i innych podmiotów ochrony dóbr kultury materialnej,

7)  współdziałanie z dowódcami jednostek wojskowych i kierownictwem instytucji podległych Ministrowi Obrony Narodowej w zakresie szkolenia i  promocji Sił Zbrojnych RP oraz historii i chlubnych tradycji Wojska Polskiego.