Symbole i umundurowanie

Godło – emblemat Jednostki

baryt-logo-bigGodłem Jednostki jest błękitny krzyż maltański na tle biało-czerwonej, lotniczej szachownicy z godłem państwowym w środku. Tło znaku stanowi czarne koło. Emblemat godła przewidziany na umundurowanie ma średnicę 9 cm i jest wykonany techniką haftu komputerowego. Natomiast na maskach samolotów i na bocznych płaszczyznach samochodów specjalnych, pojazdów wojskowych oraz na łodziach i przednich drzwiach samochodów operacyjnych umieszczany jest (wykonany techniką sitodruku) emblemat JPR o średnicy 30 cm.

Umundurowanie w JPR

Symbole i umundurowanieUmundurowanie galowe i wyjściowe ratowników JPR stanowi tradycyjny, granatowy mundur strażacki oraz rogatywka ze srebrnym okuciem daszka, białym galonem typu oficerskiego i otokiem koloru bordowego. Na otoku umieszczany jest stopień służbowy. Do umundurowania galowego dodatkowo zakładany jest srebrny sznur. Na lewym rękawie bluzy mundurowej (3 cm poniżej jego wszycia), noszone jest godło Jednostki, w formie haftowanego emblematu. W taki sam sposób umieszczane są emblematy na kurtkach, płaszczach i kombinezonach załóg samolotowych oraz na odzieży specjalnej. Nakryciem głowy do umundurowania galowego dla kobiet pełniących służbę w JPR jest czarny beret z godłem państwowym oraz z dystynkcjami posiadanego stopnia służbowego. Taki sam beret używany jest przez pozostałych ratowników do umundurowania służbowego. Oznaczenia stopni umieszczane są po lewej stronie godła, w sposób identyczny jak w Siłach Zbrojnych RP.

Odznaka spadochronowa FR

Tradycyjnym wyróżnikiem dla skoczków spadochronowych formacji ratowniczych, jest nadawana od 1993 roku odznaka SSFR. Jest ona wzorowana na Znaku Spadochronowym PSZ na Zachodzie i przedstawia pikującego orła (wg projektu M. Walentownicza), trzymającego w szponach wieniec ułożony z czerwonych języków płomieni. Odznaka nadawana jest po wykonaniu normy skoków spadochronowych i odbyciu szkolenia ratowniczego. Odznaki te, występują w dwóch wersjach: metalowej (na mundury wyjściowe i galowe), oraz haftowanej (na inne rodzaje umundurowania). Posiadacz tytułu Skoczka lub Instruktora Spadochronowego Wojsk Powietrzno-Desantowych może uzyskać prawo jej noszenia po odbyciu przeszkolenia ratowniczego, bez konieczności wykonywania dodatkowych skoków ze spadochronem. Odznaka noszona jest 55 mm nad lewą, górną kieszenią kurtki mundurowej (w sposób identyczny jak w Siłach Zbrojnych RP). Nadanie odznaki ogłaszane jest w Rozkazie Personalnym Komendanta Jednostki. Uprawnienie do noszenia wkładki liczbowej dot. ilości wykonanych skoków potwierdzane jest odpowiednim wpisem w legitymacji.

Stopnie służbowe

W Jednostce funkcjonuje system siedmiu stopni służbowych tj. : stażysta (brak oznaczenia), młodszy ratownik (1 belka), ratownik (2 belki), starszy ratownik (3 belki) i ratownik specjalista (4 belki), aspirant ratownictwa (gwiazdka oficerska na tzw. poziomej żyle) oraz instruktor ratownictwa (jedna gwiazdka oficerska). Dystynkcje te haftowane są w kolorze srebrnym. Natomiast oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych używają odpowiedników posiadanych stopni resortowych. Oznaczenia stopni na mundurach wyjściowych i galowych noszone są w formie tzw. pochewek naramiennych. Natomiast na innych rodzajach umundurowania lub odzieży specjalnej mają formę prostokątnych, czarnych emblematów noszonych po lewej stronie, na wysokości piersi. Nadawanie stopni służbowych ogłaszane jest w rozkazie personalnym komendanta Jednostki.

Emblemat „BARYT”

Do noszenia emblematu z wyhaftowanym w kolorze złotym napisem „BARYT” uprawnieni są jedynie ratownicy wchodzący w skład pododdziału operacyjno-technicznego JPR. Emblemat ten umieszczany na prawym rękawie (3 cm, poniżej wszycia naramiennika) wszystkich rodzajów umundurowania i odzieży specjalnej. Z chwilą utraty przydziału służbowego do POT wygasa prawo do noszenia tego wyróżnika.

Umundurowanie wojskowe

Wojsko-Polskie-logo-Pagowski-2009beret_1Kadra Jednostki, spełniająca przesłanki określone w par. 6 ust.1. Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 141 poz. 1367) w oparciu o decyzję szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, w czasie realizacji zadań na rzecz obronności państwa, występuje w umundurowaniu wojskowym, z zachowaniem obowiązujących przepisów ubiorczych Sił Zbrojnych RP.