PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO

Znany jest już termin dorocznej Konferencji Bezpieczeństwa Lotniczego w Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej. Cały personel Bazy Lotniczej „Baryt”, zaangażowany  w działalność szkoleniową i operacyjną w powietrzu, uczestniczył będzie w dniu 25 marca br.  w obowiązkowej odprawie dotyczącej całokształtu spraw związanych z bezpieczeństwem  lotniczym. Instruktorzy, piloci i skoczkowe spadochronowi oraz personel pokładowy  i techniczny zostanie zapoznany z aktualną analizą zaistniałych w 2016 r. przyczyn ważniejszych incydentów   oraz wypadków i katastrof lotniczych w polskiej przestrzeni lub  z udziałem polskich statków powietrznych, opracowaną przez Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Komenda Jednostki przedstawi  program działań  organizacyjno-technicznych i wyszkoleniowych, mających szczególny wpływ na podniesienie poziomu   bezpieczeństwa  wykonywanych lotów i skoków spadochronowych. Ponadto uczestnicy zapoznani zostaną z nowelizacją niektórych przepisów lotniczych oraz wydanymi przez państwowy nadzór lotniczy dyrektywami bezpieczeństwa. W tym dniu przeprowadzony zostanie cykl zajęć teoretyczno-technicznych dot. postępowania  w przypadkach sytuacji awaryjnych w powietrzu oraz sesja egzaminacyjna z wyszkolenia teoretycznego tzw. KWT. Na zakończenie, jeśli pogoda pozwoli, planowana jest podniebna inauguracja   działalności samolotowej i spadochronowej Sekcji Lotniczej JPR.