NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA

Wzorem lat ubiegłych, Ministerstwo Obrony Narodowej powierzyło Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej realizację  zadań w dziedzinie obronności państwa. Tym razem obejmują one między innymi szkolenie i trening żołnierzy rezerwy w zakresie wykonywania skoków spadochronowych oraz cykl zajęć lotniczych dla młodzieży, w tym uczniów z klas o tzw. profilu wojskowym. W dniu 29 marca br. Komendant Jednostki podpisał z MON stosowne umowy,  szczególowo określające zakres i formy  prowadzonych przedsięwzięć szkoleniowych. Zadania te realizowane będą na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” w Stanisławowie.