Komenda jednostki

komendant_jan_czeslaw_kusek.jpeg
st. sierż. Jan Czesław Kusek
KOMENDANT JEDNOSTKI
przemyslaw_kusek.jpg
ppor. pil. Przemysław Kusek
DOWÓDCA PODODDZIAŁU OPERACYJNO-TECHNICZNEGO
andrzej_majewski.jpg
sierż. mgr inż. Andrzej Majewski
ZASTĘPCA DOWÓDCY PODODDZIAŁU OPERACYJNO-TECHNICZNEGO
przemyslaw_artur_tur.jpeg
ks. por. mgr Przemysław Artur Tur
KAPELAN JEDNOSTKI
marek_zemla.jpeg
sierż. Marek Zemła
SZEF TECHNICZNY JEDNOSTKI

Pion szkolenia

SPECJALISTA D/S SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWEGO
kpt. mgr Tomasz Kaczmarczyk

SPECJALISTA D/S SZKOLENIA LOTNICZEGO
sierż. mgr inż. pil. Jacek Dziedzio

SPECJALISTA D/S. SZKOLENIA SPADOCHRONOWEGO
rat. spec. instr. Bartosz Miara

SPECJALISTA D/S. SZKOLENIA TECHNIK JAZDY
rat. spec. instr. Bartosz Donke

SPECJALISTA D/S. WOJSKOWYCH
st. chor. sztab. Marcin Cedro

SPECJALISTA D/S RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
st. sierż. Artur Grądek

SPECJALISTA D/S POSZUKIWAŃ PODWODNYCH
st. rat. instr. Waldemar Aldminowicz

Pododdział operacyjno-techniczny Jednostki w sile plutonu, tworzą trzy sekcje: Ratownictwa Specjalnego, Ratownictwa Medycznego i Poszukiwań Lotniczych. Nad zabezpieczeniem technicznym i materiałowym pododdziałów czuwa Służba Logistyki i Służba Techniczna JPR.