APLIKACJE SRM

Na dzień 2 marca br. wyznaczono termin ćwiczeń aplikacyjnych dla całego stanu osobowego Sekcji Ratownictwa Medycznego JPR. Zajęcia te mają również związek z nowelizacją niektórych procedur paramedycznych oraz koniecznością przeprowadzenia treningów na nowym sprzęcie, wprowadzonym na wyposażenie Sekcji. Na kierownika ćwiczeń wyznaczony został z-ca dowódcy SRM, st. sierż. Artur Grądek.