ZIMOWE ABC STRZELECTWA
ZIMOWE ABC STRZELECTWA

Pierwsze tegoroczne zajęcia kadeci z pododdziału Przysposobienia Wojskowego zainaugurowali szkoleniem i treningiem strzeleckim w warunkach zimowych. Zanim jednak z przytulnej bazy wyruszyli „w pole”, za sprawą prowadzącego zajęcia, instruktora st. szer. Jakuba Czarneckiego przez wiele godzin zgłębiali zawiłości natury teoretycznej z zakresu zasad prowadzenia precyzyjnego ognia. Oczywiście, pierwsze wyniki ich strzelań, w szczególności tych wykonywanych z broni z celownikiem optycznym, trudno było zaliczyć do rewelacyjnych, raczej można było je uznać za obiecujące. Najlepszym skupieniem w rażeniu celu popisał się kadet Dawid Doroszyński.  Reszta zespołu strzelania z pozostałych rodzajów broni wykonała na poziomie oceny dobrej. Były to pierwsze zajęcia z cyklu umownie nazwanego „Zimowa szkoła ognia”. Zima była, a z ogniem było różnie.