AWANS NASZEGO KAPELANA
AWANS NASZEGO KAPELANA

Decyzją Ministra Obrony Narodowe, ks. por. Przemysław Tur został właśnie w korpusie osobowym duszpasterstwa wojskowego awansowany na stopień kapitana. Ksiądz Przemysław to postać nietuzinkowa i za taką jest postrzegany nie tylko w środowisku wojskowym.  Wszędzie tam, gdzie przez minione lata przychodziło Mu pełnić służbę pozostawił trwały ślad swojego, nie tylko duchowego posłannictwa. A wszystko to za sprawą wielkiej pobożności, konsekwencji działania, wrodzonej skromności oraz Jego rozlicznych talentów. Jest człowiekiem obdarzonym niesamowitym darem zjednywania sobie ludzi, przy realizacji wielu ciekawych inicjatyw o charakterze religijno-patriotycznym oraz sportowym i artystycznym. Należy do grona tzw. „niespokojnych dusz”, poszukiwawczy coraz nowych, bardziej ekstremalnych wyzwań. Jak przystało na oficera w bordowym berecie, prezentuje wysoki pozom sprawności fizycznej i wojskowego profesjonalizmu. Jest między innymi doświadczonym skoczkiem spadochronowym, ratownikiem pola walki, specjalistą od technik przetrwania i instruktorem strzelectwa. Legitymuje się również wyszkoleniem z zakresu pożarnictwa oraz lotniczych działań poszukiwawczo-ratowniczych. W żołnierskim życiorysie ma za sobą udział w dwóch misjach PKW poza granicami kraju. Zapewne nie jest kwestią  przypadku, że obok obowiązków wynikających z etatowych przydziałów w Ordynariacie Polowym WP, od lat dodatkowo  sprawuje funkcje kapelana naszej Jednostki oraz ogólnopolskiego środowiska rezerwistów i weteranów 62. Kompanii Specjalnej „Commando”.   Czcigodnemu księdzu  Kapitanowi – gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesówsłużbie Bogu i Polsce.